Släktforskning

Åren 2000 – 2003 forskade jag först i mina föräldrars bakgrund och anor, och därefter i Ingemos släkts historia. Under november 2011 återupptogs forskandet, och delredovisningar av vad som efterhand framkommer görs tillgängliga här. Se även samlingen med äldre släktbilder under Från flydda dar.
Vill du kontakta mig är jag nåbar via home@vindogatan62.se och på telefon 0727-22 51 77.
Charley Nilsson

Publicerat

Från flydda tider – livsöden och händelser från 1600-talet till våra dagar (2023) Denna bok är uppdelad i tre delar, där Systrarna Stråle och deras café handlar om fem kvinnor som 1920–1965 drev kafé och kondi­tori i Åstorp; medan Brott och straff ger exempel på äldre tiders lagar och deras tillämpning.

Delen Hemma i Skåne innehåller främst tidigare nätpublicerade släktberättelser som nu i viss mån uppdaterats och omredigerats. Länkar till tidigare versioner av Hemma i Skåne; Andreas Beckmans liv och leverne; Dragare, kolhuggare och gruvfogdar; Knektnamn blev släktnamn; samt Torparen som blev lokal frikyrkoprofil har därför tagits bort.

Harry Larssons efterlämnade papper (2022)
Ingemos far Harry avled i oktober 2022. Han lämnade efter sig  åtskilliga foton, tidningsklipp, brev och andra handlingar. Delar av det materialet återges nu här, till­sammans med bland annat ytterligare bilder som vi haft tillgång till sedan tidigare. Det hela kan ses som ett komplement till den 2003 publicerade Tidevarv komma, tidevarv försvinna.

Det var här det hände – hit och dit genom historien  (2021)
Med denna bok vill jag ta dig med till ett hundratal platser och händelser, från USA i väster till Kina i öster, från 776 f.Kr. till nutiden. Ett collage av foton och korta berättelser om mer eller mindre viktiga historiska händelser. Kanske inte en släktberättelse, även om några genealogiska inslag förekommer.

På andra sidan Atlanten
utvandrare och deras ättlingar (2020)
Under 1800-talet och början av 1900-talet valde många skåningar att utvandra till Nordamerika. Här kan du läsa berättelsen om några av dem och deras ättlingar, men också få bakgrundsfakta kring utvandringen.

Across the Atlantic
– Swedish migrants and their descendants (2020)
During the 1800s and early 1900s many people from Skåne in southern Sweden chose to migrate to North America. Here is the story about some of them and their descendants, but also some general facts about emigration from Sweden.

Farmors och farfars bok (2019)
En liten berättelse om våra liv, avsedd som julklapp 2019 till våra barnbarn. Ett slags släktforskning mera i nutid!

Grandma’s and Grandpa’s book (2020)
A short story about our lives, intended for our grandchildren.

Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant (2016)
Möt skomakare, hattmakare, murare, jungfrur, rotesoldater, husarer, klockare, borgmästarinnor, kyrkoherdar, gästgivare, pigor, drängar, fattighjon och många andra i denna släktberättelse med avstamp i 1600-talets danska Skåne. Boken uppmärksammades för övrigt i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan den 6 maj 2016.

Beckman på glasbruket – historien om en skånsk skomakarsläkt (2014)
En på 1600-talet född skomakare är utgångspunkten i denna berättelse om ett antal människoöden från början av 1700-talet och framåt. Berättelsen är en reviderad version av den tidigare samma år publicerade Skomakarsläkten Beckman – från skrönor till fakta.

Ord och begrepp från svunna tider (2012)
En liten ordlista till hjälp för läsaren av mina släkthistorier.

Tidigare skrifter
Resultatet av forskningarna 2000 – 2003 redovisades i två böcker och ett sammandrag på engelska:

Man har ju lite minnen (2001)
Släktingar och annat folk genom två sekler. Historien om mina föräldrar och deras släktbakgrund.

A few memories (2002)
Digested version/companion in English to Man har ju lite minnen.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna (2003)
Släkthistoria från Skåne och Blekinge. Historien om Ingemos föräldrar och deras släktbakgrund.

Mer om mitt släktforskande kan du läsa i en artikel ur Helsingborgs Dagblad från 2002, antingen via tidningens hemsida eller som pdf-fil. Artikeln skrevs av Roland Classon och publicerades även i Släktjakten, utgiven av Sveriges släktforskarförbund 2005.

Till Bygdeskrift 4, utgiven av Södra Ringsjöortens Bygdeförening 2004, skrev jag berättelsen om Skomakarfamiljen Nilsson i Hurva.

Charley