2 Nils och Amanda

Mina farföräldrar hette Nils och Amanda (född Andersdotter) Nilsson och levde åren 1872-1930 respektive 1878-1960. De gifte sig hösten 1906, och bodde i Sösdala innan de våren 1912 flyttade till Nils föräldrahem på Tollerup norr om Höör. Barnen Emil och Ester föddes i Sösdala 1907 respektive 1910, medan Gustaf (1913) och Hugo (1915) föddes i torpet Tullskog under Tollerup.