Släktforskning

Åren 2000 – 2003 forskade jag först i mina föräldrars bakgrund och anor, och därefter i Ingemos släkts historia. Under november 2011 återupptogs forskandet, och delredovisningar av vad som efterhan framkommer görs tillgängliga här. Se även samlingen med äldre släktbilder under Från flydda dar.
Vill du kontakta mig är jag nåbar via home@vindogatan62.se och på telefon 0727-22 51 77.
Charley Nilsson

Publicerat

Släktingar och annat folk
– livsöden och händelser från 1600-talet till våra dagar (2019).
Denna gång har jag valt att under några månader låta en preliminär version av
något jag skrivit göras tillgängligt på detta sätt. Välkommen med konstruktiv kritik, synpunkter och rättelser. Varmt tack på förhand för ditt bidrag till att göra berättelsen ännu bättre!

Andreas Beckmans liv och leverne (2017)
Min farfars farmors farbrors liv skildrades kortfattat i boken Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant (se nedan). Tack vare nya uppgifter har en betydligt mer uttömmande skildring kunnat skrivas om denne tämligen äventyrlige man. Berättelsen finns även i ett mera utskriftsvänligt format (A4).

Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant (2016)
Möt skomakare, hattmakare, murare, jungfrur, rotesoldater, husarer, klockare, borgmästarinnor, kyrkoherdar, gästgivare, pigor, drängar, fattighjon och många andra i denna släktberättelse med avstamp i 1600-talets danska Skåne. Boken uppmärksammades för övrigt i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan den 6 maj 2016.

Beckman på glasbruket – historien om en skånsk skomakarsläkt (2014)
En på 1600-talet född skomakare är utgångspunkten i denna berättelse om ett antal människoöden från början av 1700-talet och framåt. Berättelsen är en reviderad version av den tidigare samma år publicerade Skomakarsläkten Beckman – från skrönor till fakta.

Dragare, kolhuggare och gruvfogdar (2012)
Berättelsen om några familjer som kom att arbeta i Södra Vrams kolfält i nordvästra Skåne.

Ord och begrepp från svunna tider (2012)
En liten ordlista till hjälp för läsaren av mina släkthistorier.

Knektnamn blev släktnamn (2012)
Drängen Åkesson blev husaren Ekman och gav namn åt en skånesläkt.

Torparen som blev lokal frikyrkoprofil (2012)
Magnus Nilsson (1844-1914) – elvabarnsfar, toffelmakare,
torpare och församlingsgrundare.

Med hopp om ett bättre liv (2012, 2019)
Några skånska emigranter 1854 – 1904.

Tidigare skrifter
Resultatet av forskningarna 2000 – 2003 redovisades i två böcker och ett sammandrag på engelska:

Man har ju lite minnen (2001)
Släktingar och annat folk genom två sekler. Historien om mina föräldrar och deras släktbakgrund.

A few memories (2002)
Digested version/companion in English to Man har ju lite minnen.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna (2003)
Släkthistoria från Skåne och Blekinge. Historien om Ingemos föräldrar och deras släktbakgrund.

Mer om mitt släktforskande kan du läsa i en artikel ur Helsingborgs Dagblad från 2002, antingen via tidningens hemsida eller som pdf-fil. Artikeln skrevs av Roland Classon och publicerades även i Släktjakten, utgiven av Sveriges släktforskarförbund 2005.

Till Bygdeskrift 4, utgiven av Södra Ringsjöortens Bygdeförening 2004, skrev jag berättelsen om Skomakarfamiljen Nilsson i Hurva.

Charley