2e Hugo och Ella

Min far Hugo Anders Nilsson föddes den 19 juli* 1915 på Tullskog, ett torp under Tollerup norr om Höör, och var son till Nils och Amanda (född Andersdotter) Nilsson. Han gifte sig 1938 med den i Billesholm födda Ella Persson, dotter till Oscar och Hilda Persson. Min bror Lennart föddes 1939 medan jag kom till världen (= Bjuv) 1947. Hugo blev tidigt bagare och drev bageri i egen regi åren 1942-1965. Far dog den 13 maj 1994 och mor den 28 februari 1997.

*/Far hävdade att han egentligen var född någon dag tidigare, men att födelsen rapporterats till prästen först den 19 juli och att den dagen då skrevs in som födelsedag.