Kyrkokonsert och salongsorkester i Wien

I Peterskirche arrangerades passionsandakt
(detta var i påskveckan 2011), och i Kursalon
spelade Salonorkester Alt-Wien välkända
kompositioner av såväl Mozart och Strauss
som dansken Lumbye.

Comments are closed.